Hut uit de oude steentijd

Dit is een voorbeeld van een woning uit de Oude-Steentijd zoals men destijds gemaakt zou kunnen hebben. In de Oude-Steentijd, oftewel het Paleolithicum, was het zeer koud en had men weinig organisch materiaal om mee te bouwen. Stenen en huiden van dieren waar men op jaagde, waren wel voorhanden. Deze hut is gemaakt van huiden, takken en stenen en heeft binnenin een kleine vuurplaats. De opening staat uit de wind. De afmetingen van de steencirkel zijn gebaseerd op archeologisch onderzoek.

Zie ook het artikel over het maakproces van deze hut.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.