Hut uit de Midden-Steentijd

In de Midden-Steentijd, oftewel het Mesolithicum, was het klimaat relatief warm en vochtig. Er groeide veel soorten planten die de mesolithische mens als bouwmateriaal kon gebruiken. Deze hut uit de Midden-Steentijd is gemaakt van riet en takken van wilg en hazelaar. Binnenin is een kleine vuurplaats gemaakt. De afmetingen van de hut zijn gebaseerd op archeologisch onderzoek.

Gemaakt in samenwerking met ARRE Remaining History.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.